Povestire

Dorin

Hermione™

Este binecunoscut faptul că orice naştere este urmată de botez™, iar botezul™ este o parte foarte importantă din viaţa tuturor oamenilor. Pentru că botezul™ implică alegerea numelui copilului, şi se ştie că numele copilului influenţează evoluţia lui în viaţă. Cititorilor care nu sunt foarte bine familiarizaţi cu problematica implicată de alegerea numelor copiilor le vom explica la sfîrşitul acestei poveşti acele aspecte care pot părea absolut ciudate, dar care sunt uzuale marii majorităţi a fiinţelor umane.
Dorin

A treia dorinţă

– Ştiu ce se va întîmpla cînd ajung acolo. – Ştii? Ce se va întîmpla? – Nu îl vom găsi. Pînă acum cred că a plecat… şi a rămas în urma lui doar legenda. Ar fi prea simplu să fie acolo. Şi mai sorbi încă o dată din plosca cu apă, pe care o lăsă apoi din nou în pîrîu să se umple. – Nu, Haik, nu cred că aşa se va întîmpla.
Dorin

Gigi şi ‘Mnezo

Într-o bună zi, Dumnezeu, obosit, chemă la sfat toţi arhanghelii săi: – Apoi, fiii mei, că toţi sunteţi fiii Mei pe-aici, veni ceasul. Toţi arhanghelii se uitară unii la alţii miraţi… Lui Dumnezeu i-a venit ceasul? Cum aşa? Rumoarea se răspîndi pînă în cele mai adînci colţuri ale Grădinii Raiului. – Ho, loazelor! Mi-a venit un ceas electronic. Tocmai din Elveţia. Dar nu de-asta v-am chemat aici. V-am chemat pentru că sunt probleme.
Dorin

Ploaie peste Ahreim (povestire)

În piaţa cea mare din Ahreim se plimba marele mag Olhertius. În spatele lui, ca întotdeauna, doi oşteni din gărzile guvernatorului. Tîrau după ei două halebarde imense, de bună seamă folosite numai în scop ceremonial, căci păreau făcute mai degrabă pentru uriaşi decît pentru oameni. Livreaua le era prăfuită şi mersul îngreunat de căldură; spre deosebire de ei, magul purta o simplă tunică ce nu-i îngreuna mişcările. Puţini din ţăranii care îl urmăreau din priviri ştiau secretul tunicii, poate doar vreun negustor mai înstărit ar fi ştiut să spună că tunica aceea era făcută din fir de kufhal, şi că o astfel de tunică era un cadou regesc, căci kufhalul este un arbore ce creşte numai şi numai în cetatea măreaţă a elfilor, Lorien.