Gigi și ‘Mnezo

Într-o bună zi, Dumnezeu, obosit, chemă la sfat toți arhanghelii săi:

– Apoi, fiii mei, că toți sunteți fiii Mei pe-aici, veni ceasul.

Toți arhanghelii se uitară unii la alții mirați… Lui Dumnezeu i-a venit ceasul? Cum așa? Rumoarea se răspîndi pînă în cele mai adînci colțuri ale Grădinii Raiului.

– Ho, loazelor! Mi-a venit un ceas electronic. Tocmai din Elveția. Dar nu de-asta v-am chemat aici. V-am chemat pentru că sunt probleme.

– Poruncește, Preamărite, se aplecă Mihail în fața lui Dumnezeu, și toți îl urmară.

– România e în mare nevoie. În curînd o să o părăsească marele profet Saul al lui Brugner, cel ce-a vestit domnia Cucuvelei peste veacuri. Iliescu, cel mai mare dintre credincioșii Mei atei e prea bătrîn și lumea nu-l mai ascultă. Pe cine trimitem să păstorească turmele Mele?

– Preasfinte, se ridică Sfîntul Gheorghe, un preot ce ți-a păstorit turmele și pînă acum.

– Și cine să mai dea rapoarte scrise să țin minte toate cîte le-a făcut și care-s de iertat? Fără microfilmele Securității cum mă mai descurc eu?

– Atunci, Preasfinte, trimite Harul peste unul din oamenii de carte.

– Nu, Preamărite! Cartea îndobitocește omul. Trimite Harul tău peste cineva simplu la minte și curat la suflet!

Hotărît rămase. Dumnezeu hotărî ca arhanghelii săi să găsească pe cineva simplu și curat la suflet în România. După zile îndelungi de căutări, și-au dat seama cu toții că nu aveau să găsească pe nimeni curat la suflet, așa că au ales să trimită Harul peste cea mai simplă dintre făpturile Sale:

– Salut, Gigi, sunt Eu, Dumnezeu!

– Tu ești Doamne? întrebă Gigi speriat

– Da, fiule. Nu Mă recunoști după cum pun litera Mare cînd vorbesc despre Mine? Ah, nu știi să citești. Dar Eu sunt, fiule, și vreau să stau de vorbă cu tine. Vino aici lîngă mine, îi zise Dumnezeu, așezîndu-se pe policioară și întinzîndu-i un ștergar să se șteargă de laptele de pe mîini.

– Fiul meu, țara te cere.

– Doamne, dar cum să ai nevoie de mine? Și turmele mele cui le las?

– Nu-ți fă griji despre asta. Tu ascultă-mă pe mine. Țara are nevoie de tine. Poporul e sărac, e furat și mințit. Fii tu păstorul lui așa cum ai păstorit turmele tale pînă acum.

– Prea bine, Doamne.

– Și pentru că ai nevoie de bani să-Mi construiești biserici, uite aici niște bani, zise Dumnezeu, lăsînd un geamantan greu lîngă policioară. I-am găsit pe drum, nu știu cine i-a pierdut pe-acolo. Acum mergi. Mergi de păstorește poporul român, apoi mulge-l de tot ce are.

– Prea bine, Doamne, spuse plecat Gigi. Acum pornesc. Te las undeva? că-s cu Maybachul.

– Nu, fiul Meu, că eu acum merg la un amărît călugăr într-un schit în munte. Mergi, Mergi și luptă.

Și porni Gigi.