Hermione™

Este binecunoscut faptul că orice naștere este urmată de botez™, iar botezul™ este o parte foarte importantă din viața tuturor oamenilor. Pentru că botezul™ implică alegerea numelui copilului, și se știe că numele copilului influențează evoluția lui în viață. Cititorilor care nu sunt foarte bine familiarizați cu problematica implicată de alegerea numelor copiilor le vom explica la sfîrșitul acestei povești acele aspecte care pot părea absolut ciudate, dar care sunt uzuale marii majorități a ființelor umane.

O poveste aparent banală: povestea lui Jack™ O’Sullivan™ a cărui familie este binecuvîntată cu un nou-născut. Jack™ e fericit și extrem de încîntat de faptul că împreună cu soția lui, 13334 O’Sullivan™ are un băiat ce va primi numele lui. Bucuria mare se datorează nu numai faptului că e un băiat, ci și faptului că acest băiat va moșteni numele lui, nume care va ieși de sub incidența drepturilor de autor și va fi degrevat de un volum considerabil de taxe.

Este absolut normal ca asta să se fi întîmplat în sfîrșit. Jack™ O’Sullivan™, fiul lui Jack™ O’Sullivan™, fiu al lui Jack™ O’Sullivan™, fiu la rîndul lui al lui Jack™ O’Sullivan™ primește dreptul de a folosi acest nume fără alte taxe suplimentare. Acest lucru se datorează clauzei străstrăbunicului din legea drepturilor de autor, clauză care spune că oricine stăpînește un nume în familia sa de patru generații fără discontinuități îl poate folosi fără a mai plăti drepturi de autor celor care stăpînesc legal dreptul de a-l folosi. Jack™ O’Sullivan™ însă e un caz deosebit. De ce? Este primul caz la nivel mondial în care se invocă această clauză – judecarea acestui caz va fi folosită drept precedent pentru judecarea următoarelor cazuri de paternitate asupra numelor.

Totuși, pînă la a atinge această realizare au fost ceva emoții, și evenimentul acesta e mai degrabă rodul întîmplărilor fericite decît altceva. Jack™ cel bătrîn, primul Jack™ din familia O’Sullivan™ era deja bătrîn și bețiv – iar fiul lui apărut din flori de la o damă de consumație din port. Întrebat de preotul din port ce nume să-i pună, Jack™ cel bătrîn, aproape leșinat de băutură, a mormăit printre dinți un nume neinteligibil – și-atunci, privind spre mama lui, preotul a rostit repede: “Atunci Jack™ să-i rămînă numele”.

Bineînțeles că Jack™ cel bătrîn nu avea să fie foarte fericit cu alegerea făcută, dar neavînd cum să schimbe ceea ce era deja consfințit de către preot, singura persoană spre care și-a putut îndrepta oprobiul a fost mama, care, nefericită, a murit în spital două zile mai tîrziu. Jack™ cel bătrîn a murit în închisoare, lăsîndu-l pe Jack™ cel mic în grija unei mătuși.

Aceasta l-a crescut – după vreo patruzeci de ani, copilul, altfel normal, a reușit să plece din casa mătușii, permițîndu-le după zece ani de la deces să o înmormînteze pe mătușă. Curînd însă, o prostituată din port avea să nască un copil pe care, din lipsă de inspirație sau ca să-i amintească de bărbatul pe care l-a iubit în secret și nu numai, l-a numit Jack™ O’Sullivan™.

Acest al treilea Jack™ este primul Jack™ O’Sullivan™ sănătos din familie – și probabil i se datorează această stare tocmai mamei lui care l-a găsit pe Dumnezeu™ într-o sticlă de rom și s-a retras imediat din afacerea periculoasă în care era implicată. Sănătos, dar și sărac, Jack™ O’Sullivan™ nu și-a găsit nevastă decît foarte tîrziu. Pe la vreo patruzeci de ani, soția i-a dăruit un copil.

Pentru a-și păstra numele în familie în acea perioadă, Jack™ a avut un noroc incredibil. Nașterea lui, venită cu o lună mai tîrziu datorită excesului de conservanți din mîncărurile vremii, s-a suprapus foarte bine cu noua lege a drepturilor de autor despre care cititorul neavizat va fi informat în finalul textului. Prevăzător, Jack™ O’Sullivan™ și-a numit băiatul Jack™; Jack™ al patrulea avea să fie primul care avea să plătească taxă trimestrială pentru folosirea numelui său.

Într-o vreme în care numele la modă începeau să fie 007 (revendicat mai tîrziu de către deținător) sau 65536 (revendicat de către Asociația pentru Eliberarea Numerelor Pare™ și dat liber spre folosință publică), Jack™ O’Sullivan™ al patrulea avea un nume de invidiat. Multă vreme, cu teamă și pentru a nu da impresii greșite celor din jur, Jack™ O’Sullivan™ se prezenta sub numele de 13334. O alegere norocoasă pentru că astfel a cunoscut-o pe 13334 887690 și altfel poate nu ar fi avut parte de cei treizeci de ani de căsătorie fericită.

Căsătorie care însă nu a fost binecuvîntată cu copii decît acum. Jack™ O’Sullivan™ fusese obligat să muncească întreaga sa viață cîte două servicii pentru a-și întreține numele – acum și al soției sale – însă speranța lui nu fusese deșartă. Copilul lor s-a născut tîrziu, cînd Jack™ avea deja cincizeci de ani, dar purta numele eliberat de restricțiile care-l sărăciseră pe Jack™ O’Sullivan™, tatăl.

Și iată cum o lege absolut justă își arată valoarea în cele din urmă. Numele asupra căruia individul își poate păstra drepturile datorită clauzei străstrăbunicului i se acordă liber lui Jack™ O’Sullivan™ – primul care nu va fi obligat să plătească această taxă, în ciuda faptului că numele era ușor de reținut și pronunțat.

Pentru cititorii noștri care nu înțeleg subtilitatea și motivul de speranță din această poveste de succes unică, va trebui să le explicăm mai în amănunt problematica implicată.

Legea drepturilor de autor din 2021 avea să extindă (printr-un acord internațional) dreptul autorilor de a-și păstra intacte și neatinse creațiile. Dacă în 2021 s-a făcut un prim pas, prin care limitarea se făcea doar la nivel artistic, în 2022 Alex Ding™ din Statele Unite™ a creat un precedent prin darea în judecată a domnișoarei ‘Allison Winter’™ – care folosea fără drept numele pe care el însuși îl folosise în creația sa, un film de trei minute publicat pe Internet, în care își povestea visele erotice în care o implicase chiar pe acuzată. Curtea a hotărît în favoarea lui Alex™ (cum era și normal) și Allison™ a fost obligată să își schimbe numele. Ceea ce s-a întîmplat mai departe se știe – Allison™ și-a asumat numele 1337™, deja luat de către un autor de cărți despre hackeri, și a sfîrșit în mod ironic drept ‘prizonierul 1337™’ în închisoarea de maximă securitate din Chicago™.

Motivele sunt absolut naturale, și nu cred că pot fi contestate – este dreptul fiecăruia asupra proprietății sale intelectuale. Oricine poate să fie un creator – și tocmai pentru cei ce într-adevăr dovedesc dreptul de a deține numele respective vor fi părtași la încasarea drepturilor de autor prin divizare. În plus, introducerea de rezervări pentru numele de tip numeric cu între 6 și 15 cifre va asigura un spațiu de nume scurte pentru un număr suficient de mare de oameni. Sistemul, absolut echitabil, a fost chiar ajutat de către Asociația pentru Eliberarea Numerelor Pare™, care, sesizînd o breșă în legislație, a reușit să rezerve toate numerele pare de la 0 la 99998.

Pentru cititorii noștri care de asemenea nu înțeleg legătura între titlul textului și conținut, reamintim că firma Msoft™ deține patentul pentru metoda de legare a titlului unui document de conținutul său.

Oricum, revenind la domnul Jack™ O’Sullivan™ al cincilea: acesta va primi, în urma participării în coproprietate, drepturi de autor în valoare de peste douăzeci de milioane de euro® lunar. Familia lui e recunoscătoare – într-un acces de sinceritate doamna O’Sullivan™ ne-a mărturisit că întotdeauna a avut o slăbiciune pentru numele ‘Anne Marie’™ și ‘Laura’™ iar acum visul ei s-a împlinit: și le va permite pe amîndouă. Și nu doar atît – ne-a mai mărturisit că va păstra și numele de 13334 atît pentru valoarea sa sentimentală cît și pentru faptul că nu te poți lepăda prea ușor de numele tău. Și suntem de acord cu ea – nimic nu e mai extravagant cînd vine vorba de tine însuți, și de micile lucruri care te pot face fericit.

Jack™ ne-a spus că în sfîrșit se va putea liniști – 30 de ani de muncă cu doar 7 ore de repaus zilnic i-au ajuns. Într-adevăr, o răsplată binemeritată pentru un om care își merită cu prisosință numele.

Al dumneavoastră,  76845297483475 387429777483234

Mărcile înregistrate folosite sunt © și ® ale respectivilor deținători.

Note explicative:

Textul a pornit de la un zvon cum că numele dintr-un ciclu de cărți foarte îndrăgit ar fi înregistrate ca marcă, dorindu-se monopolizarea folosirii acelor nume. Nu știu cît de adevărat e zvonul, de aceea nu intru în detalii.

Acest text vorbește despre drepturile de autor duse la extrem. O situație care (deși aberantă) influențează puternic cultura IT din vremurile de azi. Pentru mai multe detalii: STOP Software patents!

Practic se redefinește realitatea. Se redefinește felul în care se percepe normalitatea. Ceea ce e aberant acum nu va mai fi aberant peste 20 de ani – și dacă noi avem o viziune mai puțin poluată de mercantilism avem o datorie să oprim viziunea să fie infestată. De aceea acest text este un prilej de reflecție.

Textul a fost publicat prima dată pe site-ul AtelierKult, unde e deschis comentariilor. Aștept comentariile voastre: aici sau acolo. Vă mulțumesc.

PS: Evident, nu mai sunt comentarii. Sau sunt, depinde de cum e cazul.