The rose that grew from concrete

Did you hear about the rose that grew
from a crack in the concrete?
Proving nature’s law is wrong it
learned to walk with out having feet.
Funny it seems, but by keeping it’s dreams,
it learned to breathe fresh air.
Long live the rose that grew from concrete
when no one else ever cared.

Tupac Amaru Shakur

Ai auzit despre trandafirul care
a crescut printr-o crăpătură în beton?
Sfidînd legile naturii
a învățat să meargă fără a avea picioare.
Pare ciudat, dar ținîndu-și visele vii
a învățat să respire aer curat.
Trăiască trandafirul care a crescut din beton
cînd nimănui altcuiva nu îi păsa.


One Reply to “The rose that grew from concrete”

Comments are closed.

Sprijină dorinlazar.ro

GDPR

Uniunea Europeană vrea să vă informez că nu vă folosesc datele personale pentru nimic. Și o fac aici.